Chương trình khuyến mãi nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 8-3 và ngày Sức khỏe răng miệng thế giới 20-3